แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น

290.00 บาท

“แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น” เนื้อหาประกอบด้วย สนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตั..

การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด

350.00 บาท

การสื่อสารไร้สายร่วมกับผลป้อนกลับที่จำกัด มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่องสัญญาณไ..

มีสินค้าพร้อมส่ง

พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ

85.00 บาท

เนื้อหาโดยย่อมีเนื้อหาครอบคลุมการทดลองเพื่อยืนยันกฎของเมนเดลโดยใช้แมลงหวี่ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโ..

พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ

180.00 บาท

เนื้อหาโดยย่อตำราพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาประชากรและสมดุล การเปลี่ยนแปลงควา..

พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น

130.00 บาท

เนื้อหาโดยย่อพีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น :  เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ห..

วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช

420.00 บาท

หนังสือ วิธีวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ปริมาณในการปรับปรุงพันธุ์พืช กล่าวถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่..

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

390.00 บาท

ศาสนาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มีเนื้อหาตั้งแต่ศาสนาทั่วไป ศาสนายุคบุพกาล ศาสนาโบราณ ศาสนาพรา..

หลักการวิศวกรรมระบบราง

300.00 บาท

วิศวกรรมระบบรางเป็นสาขาที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์กับองค์ประกอบของระบบราง ตำรา..

สินค้าหมด

แคลคูลัสเบื้องต้น

220.00 บาท

แคลคูลัส (Calculus) เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง..

แสดง 1 ถึง 9 of 9 (1 หน้า)