การจัดการสารพิษและกากของเสียอันตราย

400.00 บาท

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม กฎหมาย ลักษณะสมบัติของสารพิษและสารอันตราย ค..

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน

250.00 บาท

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีมุมมองของสิ่งแวดล..

การปรับปรุงพันธุ์พืช

235.00 บาท

หนังสือ  "การปรับปรุงพันธุ์พืช"  มีเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญของงานการปรับปรุงพันธุ์พืช ..

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

350.00 บาท

เนื่องจากความต้องการความรู้ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานข..

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร

350.00 บาท

เนื่องจากความต้องการความรู้ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทั้งในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานข..

สินค้าหมด

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

230.00 บาท

หนังสือ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ  เล่มนี้  จะทำให้ผู้อ่านมีความ..

การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม

350.00 บาท

วิศวกรรมระบบควบคุมเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่งยวด  โดยเฉพาะประเ..

การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมทริกซ์

300.00 บาท

วิศวกรรมระบบควบคุมเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่งยวด  โดยเฉพาะประเ..

การสื่อสารการตลาด

320.00 บาท

การสื่อสารการตลาดนับเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารของผลิ..

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

480.00 บาท

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร (Food Plant Sanitation) เป็นพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนและยกระดับคุณภาพและความปล..

การหล่อลื่น

120.00 บาท

การหล่อลื่น (Lubrication) เป็นพื้นฐานของกระบวนการทำงานในด้านวิศวกรรมที่จำเป็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับ..

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

375.00 บาท

ตัวอย่างการคำนวณในตำราจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจทฤษฎีการออกแบบคอนกรีตอัดแรงยิ่งขึ้น  หน่วยที่..

การออกแบบทาง

280.00 บาท

หนังสือการออกแบบทางเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ประกอบกับการค้นคว้าจากตำราและเอกสารที่เกี่ยวกับงานท..

การแต่งคำประพันธ์

230.00 บาท

การแต่งคำประพันธ์หรือร้อยกรองจำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติต่าง ๆ ก่อนจะรังสรรค์งานกว..

แสดง 16 ถึง 30 of 83 (6 หน้า)