สินค้าหมด

การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ

300.00 บาท

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” อธิบายการใช้สารทางใบ 2 ประเภท คือ ปุ๋ยและสารเร่ง โดยสารเร่งประกอบด้..

ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

320.00 บาท

ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตำราเล่มนี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 ส่วนคือส่วนที่หนึ่ง  :  อธ..

คณิตเศรษฐศาสตร์

220.00 บาท

คณิตเศรษฐศาสตร์ เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจใช้ประกอบการเรียน และการศึกษาค้นคว้า..

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

210.00 บาท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นตำราอธิบายความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และ..

ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย

680.00 บาท

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนและผู้ร่วมงานได้เก็บรวบรวมตัวอย่าง จากอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห..

คุณภาพไฟฟ้า

280.00 บาท

เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าเป็นภาษาไทย เนื้อหาในหนังสือได้กล่าวถึ..

สินค้าหมด

ชีววิทยา : ปฏิบัติการ

110.00 บาท

รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ดร.ลักษณา กันทะมาสายวิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และว..

ญี่ปุ่นสมัยใหม่

350.00 บาท

หนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นช่วงที่ญี่ปุ่นพัฒนาตนเองเป็นรัฐสมัยใหม่จนถึง..

สินค้าหมด

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

195.00 บาท

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น : เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบและกฎเกณฑ์ของวิธีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (De..

สินค้าหมด

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

220.00 บาท

ตลาดการเงินและสถาบันการเงินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นแหล่งระดมเงินทุนและแหล่งจัดหาเ..

ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21

270.00 บาท

หนังสือทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้1)ความรู้ความเข้าใจเ..

ธาตุอาหารพืช

420.00 บาท

“ธาตุอาหารพืช” เป็นหนังสือที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช และมีพัฒนาการอย่างต่อเ..

แสดง 31 ถึง 45 of 83 (6 หน้า)