สินค้าหมด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

120.00 บาท

การสื่อสารเป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้สื่อสารควรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ..

มรดกอารยธรรมโลก

220.00 บาท

หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกทางด้านประว..

มัคคุเทศก์

190.00 บาท

สิ่งแรกที่อยากจะให้ข้อคิดในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพมัคคุเทศก์ ขอให้ทุกคนมองถึงการมีจรรยาบรรณ คุณธรรม แ..

สินค้าหมด

ศิลปะการดำเนินชีวิต

255.00 บาท

"การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป"ศิลปะการดำเนินชีวิต เป็..

สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"

290.00 บาท

สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R" เนื้อหาของหนังสือเกี่ย..

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต

200.00 บาท

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต มีเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโน..

หลักสถิติ 1

250.00 บาท

ตำรา "หลักสถิติ 1"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต  นักศึกษา  ที่ต้องเรียนวิชาสถิติ &nbs..

เคมีทั่วไป เล่ม 1 ทฤษฎี แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย

280.00 บาท

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ ปฎิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์..

เคมีบรรยากาศ

395.00 บาท

หนังสือเคมีบรรยากาศเล่มนี้ กล่าวถึงสมบัติทาง เคมีของบรรยากาศในชั้นโทรโพสเฟียร์ และสตราโทรเฟียร์..

เคมีอนินทรีย์ I

200.00 บาท

หนังสือเคมีอนินทรีย์ I เล่มนี้ เริ่มด้วยประวัติของเคมีอนินทรีย์ การกำเนิดธาตุและการเกิดโลก รวมทั้งทฤ..

เครื่องดื่มในงานบริการ

210.00 บาท

เครื่องดื่มในงานบริการ  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ใช้ในการบริการ ..

เซรามิกวิศวกรรม

320.00 บาท

เซรามิกวิศวกรรม : เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ทั้งสารตั้งต้น สารตัวเติมชนิดต่..

แสดง 61 ถึง 75 of 83 (6 หน้า)