เซลล์และเนื้อเยื่อพืช

180.00 บาท

ซลล์และเนื้อเยื่อพืชเป็นหนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ วิวัฒนาการ และการปรับตัวขอ..

เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์

210.00 บาท

การวิจัยเป็นการค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการที่รัดกุมเป็นระบบในขอบเขตปัญหาที่กำหนดไว้ โดยมีแ..

เทคนิคการวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

250.00 บาท

ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ..

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์

260.00 บาท

สาระในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทนำ การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคนิคการฆ..

เศรษฐศาสตร์จุลภาค I

250.00 บาท

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน  ไม่ว่าเราจะดูโทรทัศน์  ฟังวิท..

เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

220.00 บาท

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เนื..

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

250.00 บาท

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในเร..

ไทยศึกษา

150.00 บาท

หนังสือ ไทยศึกษา ครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของไทยหลากสาขา  ได้แก่  ประวัติศาสตร์ &n..

แสดง 76 ถึง 83 of 83 (6 หน้า)