สินค้าหมด

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

260.00 บาท

การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจากประเทศต่า..

มีสินค้าพร้อมส่ง

การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ

300.00 บาท

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” อธิบายการใช้สารทางใบ 2 ประเภท คือ ปุ๋ยและสารเร่ง โดยสารเร่งประกอบด้..

ญี่ปุ่นสมัยใหม่

350.00 บาท

หนังสือเล่มนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นช่วงที่ญี่ปุ่นพัฒนาตนเองเป็นรัฐสมัยใหม่จนถึง..

สินค้าหมด

พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์

430.00 บาท

รายละเอียด: แนะนำหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์พฤกษศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เล่มนี้เป็นการรวบรวม..

สินค้าหมด
สินค้าหมด

สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

600.00 บาท

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติ..

สินค้าหมด

เซลล์และเนื้อเยื่อพืช

180.00 บาท

ซลล์และเนื้อเยื่อพืชเป็นหนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ วิวัฒนาการ และการปรับตัวขอ..

แสดง 1 ถึง 8 of 8 (1 หน้า)