You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KU Book Center

เกษตรกรรม

600 บาท
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติดต่อ โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านทั่วไป นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ/หรือการแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่ได้รับการเ..
แสดง 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2 รายการ (1 หน้า)