เนคไท คุณทองแดง พร้อมกล่องผ้าไหม

900.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 900.00 บาท
รหัสสินค้า : 2110150810096
จำนวนสินค้า : 29
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ...

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการถวายงานดูแลสุนัขหลวง และสุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสุนัขหลวงที่ทรงโปรดมากที่สุดคือ              “คุณทองแดง”  โดยลักษณะพิเศษของคุณทองแดง เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน และเลี้ยงง่าย คุณทองแดง    มีคู่ผสมชื่อ              คุณทองแท้” เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ มีการสืบสายเลือดจำนวน สุนัข และมีลูก มีหลาน เพิ่มขึ้น ปัจจุบันลูกสุนัขทั้ง สุนัข ได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว 

ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดให้มีการขยายพันธุ์สายเลือดของคุณทองแดง เพื่อจะให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคุณทองแดง  โดยทรงโปรดเกล้าฯคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งลูกคุณทองแดง ชื่อ คุณทองเอกและคุณทองหยิบ” ซึ่งเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้เมื่อ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ..2548 การสืบสายเลือดลูกสุนัขหลวงชุดใหม่ จำนวน ชุด ถือกำเนิดขึ้นประกอบด้วย

ชุดที่ น้ำเชื้อแช่แข็งของ คุณทองเอก” ( ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 2 ) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ คุณแอชลี่” พันธุ์บาเซนจิ ให้กำเนิดลูก(หลานคุณทองแดงจำนวน สุนัข เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อสุนัขทั้ง สุนัข ดังนี้

1. คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ

2. คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล

3. คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล

4. คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ

5. คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล

โดยสุนัขทั้ง สุนัข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

ชุดที่ น้ำเชื้อแช่แข็งของ คุณทองหยิบ” ( ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 6 ) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ คุณแอน” พันธุ์บาเซนจิ ให้กำเนิดลูก(หลานคุณทองแดงจำนวน สุนัข เมื่อวันศุกร์ที่ กันยายน 2562 และทรงพระราชทานชื่อทั้ง สุนัข ดังนี้

1. คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล

2. คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล

3. คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล

โดยสุนัขทั้ง สุนัข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สุนัขหลวง ครอบครัวคุณทองแดง เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคุณทองแดง ในสื่อต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ สุนัขแก้วในรัชกาลที่ และการจัดทำของที่ระลึกออกจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้สะสม นับเป็นพระมหากรุณธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า