กลศาสตร์คลาสสิก

300.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 300.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165561129
จำนวนสินค้า : 8
หนังสือกลศาสตร์คลาสสิกเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้...
หนังสือกลศาสตร์คลาสสิกเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการแก้ปัญหาของกลศาสตร์คลาสสิกในแนวคิดทางทฤษฎีรูปแบบต่างๆ และยังได้แสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาจากทฤษฎีเหล่านั้น โดยข้าพเจ้าพยายามแสดงความเชื่อมโยงในระเบียบวิธีต่างๆ ตลอดจนความเชื่อมโยงของกลศาสตร์คลาสสิกสู่กลศาสตร์ควอนตัม นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังแสดงระเบียบวิธีของกลศาสตร์โบห์เมียน ซึ่งเป็นการอธิบายพฤติกรรมของกลศาสตร์ควอนตัมในลักษณะของกลศาสตร์คลาสสิก โดยการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า ศักย์ควอนตัม (Quantum Potential)

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า