กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

150.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 150.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165561464
จำนวนสินค้า : 17
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นเล่มนี้...

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ควอนตัม โดยเริ่มจากประวัติของแนวคิดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้มาเป็นทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ตลอดจนการแก้สมการชเรอดิงเงอร์สำหรับกรณีที่มีพลังงานศักย์ต่างๆ เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์ฟิสิกส์และแบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจน พร้อมทั้งมีโจทย์ แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในวิชากลศาสตร์ควอนตัม และการศึกษาค้นคว้าทั่วไป


ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า