สมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์

600.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 600.00 บาท
รหัสสินค้า : 9789740336129
จำนวนสินค้า : 2
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติดต่อ โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์...

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คัดเลือกข้อมูลสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในตำรับยาพื้นบ้านในการรักษาโรคติดต่อ โดยมีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้อ่านทั่วไป นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ/หรือการแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่มาก่อนแล้ว พืชแต่ละชนิดมีภาพประกอบและคำบรรยายใต้ภาพที่น่าสนใจและเรียบเรียงเนื้อหาตามสไตล์การเขียนทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้สบายๆ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์จากหนังสือหลายเล่มและได้ตรวจสอบความถูกต้องจาก Plant FinderMissouri Botanical Garden ส่วนฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชแต่ละชนิดยังคงไว้ซึ่งข้อมูลจากรายงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ต้นฉบับเดิม

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า