นิตยสารแพรวฉบับพิเศษ ธ ประทับในใจชนตราบนิรันดร์ แพ็คคู่

398.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 398.00 บาท
รหัสสินค้า : 9770125685956-duo
จำนวนสินค้า : 10
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรไทยไม่...

เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรไทยไม่มีวันลืมเลือน นิตยสารแพรวจึงจัดทำ แพรวฉบับพิเศษ

รวบรวมเรื่องราวใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทุกขั้นตอนโดยละเอียด

ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงวันจบสิ้นพระราชพิธี บันทึกพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์มหาศาลต่อวิถีชีวิตพสกนิกร

รวมทั้งบันทึกปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดีของคนไทย และยังมีสิ่งรำลึกต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในรัชสมัย

พิเศษในเล่มคือพระบรมฉายาลักษณ์ 9 องค์ พร้อมพระบรมราโชวาทอันทรงค่า

ให้ได้เก็บไว้เป็นความทรงจำอันงดงาม ชั่วลูกชั่วหลาน

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า