You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KU Book Center

เครื่องดื่มในงานบริการ


210 บาท
  • รหัสสินค้า: 9786165560894
  • สถานะสต๊อก: 3

เครื่องดื่มในงานบริการ  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ใช้ในการบริการ  เริ่มตั้งแต่การแบ่งประเภทของเครื่องดื่ม  รายละเอียดของเครื่องดื่มแต่ละชนิด  ขั้นตอนการผลิต  การเลือกซื้อ  การเก็บรักษาและเทคนิคการชง/ผสม  เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่มีลักษณะที่ดี  รสชาติที่ถูกต้อง  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดเตรียมเพื่อเสิร์ฟและบริการตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ  แล

ข้อมูลสินค้า
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2557

เขียนรีวิว

กรุณา ล็อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อรีวิว

สินค้าที่คล้ายกัน