เครื่องดื่มในงานบริการ

210.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 210.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165560894
จำนวนสินค้า : 3
เครื่องดื่มในงานบริการ  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ใช้ในการบริการ  เริ่มตั้งแต่การแบ่งประเภทของเครื่องด...

เครื่องดื่มในงานบริการ  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ใช้ในการบริการ  เริ่มตั้งแต่การแบ่งประเภทของเครื่องดื่ม  รายละเอียดของเครื่องดื่มแต่ละชนิด  ขั้นตอนการผลิต  การเลือกซื้อ  การเก็บรักษาและเทคนิคการชง/ผสม  เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่มีลักษณะที่ดี  รสชาติที่ถูกต้อง  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดเตรียมเพื่อเสิร์ฟและบริการตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ  แล

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า