ไทยศึกษา

150.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 150.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165560283
จำนวนสินค้า : 20
หนังสือ ไทยศึกษา ครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของไทยหลากสาขา  ได้แก่  ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ภาษา  วรรณคดี  ศ...

หนังสือ ไทยศึกษา ครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของไทยหลากสาขา  ได้แก่  ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ภาษา  วรรณคดี  ศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ซึมซับ  รับรู้  และเข้าใจความเป็นชาติไทย  จะได้ตระหนักซึ้งถึงคุณค่า  รู้สึกภูมิใจ  และตื่นตัวที่จะมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาความเป็นชาติและความเป็น ไทยให้ถูกทิศทางด้วยอุดมการณ์และจุดยืนอันมั่นคง  มิใช่หวั่นไหวโลดแล่นไปตามกระแสสังคมที่เบี่ยงเบนด้วยพลังแห่งความเจริญทาง วัตถุและเทคโนโลยีแต่เพียงด้านเดียว

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า