ปฏิทินวาดเกษตร

99.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 99.00 บาท
รหัสสินค้า : 2990000007216
จำนวนสินค้า : 182
ด้านในประกอบด้วยรูปสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1. พระพิรุณทรงนาค และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์2. สระสุวรรณชาด3. อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์4. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ5. อาคารเรือนเขียว6. หอประวัติ...

ด้านในประกอบด้วยรูปสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1. พระพิรุณทรงนาค และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์

2. สระสุวรรณชาด

3. อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

4. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

5. อาคารเรือนเขียว

6. หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. สานวรุณาวัน

8. อาคารระพีสาคริก

9. อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. สนามอินทรีจันทรสถิตย์

11. อุโมงค์ชมพูพันธุ์ทิพย์

12. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

13. ทัศนียภาพเขาน้ำซับและวิทยาเขตศรีราชา

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า