พันธุศาสตร์

285.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 285.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165560658
จำนวนสินค้า : 13
ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหา  การแบ่งเซลล์  วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์  กฎเมน...

ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหา  การแบ่งเซลล์  วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์  กฎเมนเดล  ปฏิกิริยาร่วมของยีน  ความน่าจะเป็น  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ  มัลติเพิลอัลลีล  เจเนติกรีคอมบิเนชัน  การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม  การกลายพันธุ์  สารพันธุกรรม  หน้าที่สารพันธุกรรม  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส  การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากร  การโคลนยีนและดีเอ็นเอแมนนิพูเลชัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า