ภาษาไทยถิ่น

210.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 210.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165561044
จำนวนสินค้า : 12

ภาษาไทยถิ่น เป็นตำราเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ อีก 3 ภาค ในด้านระบบเสียง ระบบคำ โดยถอดเสียง แสดงหน่วยเสียงและเปรียบเทียบคำศัพท์ โดยแบ่งออกเป็นหมวด ๆ ตามความหมายประเภทต่าง ๆ เป็นการเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นเชิงวิชาการด้านสัทวิทยา ซึ่งอิงภาษาศาสตร์เชิงประวัติด้วย  ในการเปรียบเทียบได้จำแนกคำศัพท์ออกเป็นคำที่เหมือนกันทุกอย่าง และคำที่คล้ายกันบางอย่าง  ตลอดทั้งจำแนกคำศัพท์ที่แตกต่างกัน ในแต่ละประเภทยังได้แบ่งย่อยออกเป็นหมวดต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษาคำศัพท์


ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า