การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ

300.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 300.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165562171
จำนวนสินค้า : สินค้าหมด

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” อธิบายการใช้สารทางใบ 2 ประเภท คือ ปุ๋ยและสารเร่ง โดยสารเร่งประกอบด้วย “สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช” และ “สารกระตุ้นเชิงชีวภาพของพืช” เริ่มจากให้ความรู้พื้นฐานด้านการจำแนกประเภทของปุ๋ยและสารเร่ง กายวิภาคของใบพืช ช่องทางที่สารซึมผ่านผิวใบ กลไกการดูดปุ๋ยและสารเร่งของเซลล์ใบ วิธีการใช้ปุ๋ยและสารเร่งอย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ ซึ่งประกอบด้วย พืช สภาพแวดล้อม ชนิดปุ๋ย(หรือสารเร่ง) สารเสริมฤทธิ์และวิธีการฉีดพ่น

“การใช้ปุ๋ยและสารเร่งทางใบ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมให้การผลิตพืชมีประสิทธิภาพ โดยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในภาวะปรกติแต่พืชได้รับธาตุอาหารจากดินไม่เพียงพอ และฉีดพ่นปุ๋ยหรือสารเร่งเมื่อสภาพแวดล้อมแปรปรวนจนพืชมีความเครียด เนื่องจากธาตุอาหารบางธาตุและสารเร่งบางชนิดมีบทบาทในการควบคุมระดับอนุมูลอิสระภายในเซลล์ให้อยู่ในภาวะสมดุล

หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการและนักส่งเสริมด้านการผลิตพืชไร่และพืชสวน  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  นิสิตนักศึกษาด้านการเกษตรและเกษตรกรผู้สนใจวิทยาการก้าวหน้า


หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ มพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2560
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า