การแต่งคำประพันธ์

230.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 230.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165560887
จำนวนสินค้า : 20
การแต่งคำประพันธ์หรือร้อยกรองจำเป็นต้องอาศัยความ...

การแต่งคำประพันธ์หรือร้อยกรองจำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติต่าง ๆ ก่อนจะรังสรรค์งานกวีนิพนธ์ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ลิลิต ตลอดถึงกลบท  และกวีนิพนธ์ร่วมยุคสมัยให้ละเมียดละไมได้อารมณ์ตามรสของกวีนิพนธ์ซึ่งกวีประสงค์จะให้เป็น
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบาย  ยกแผนผัง  พร้อมตัวอย่างตามรูปแบบของกวีนิพนธ์ประเภทนั้นนั้น ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์  และได้คัดสรรผลงานที่โดดเด่นของรัตนกวีทั้งอดีตและปัจจุบันมาเป็นแบบอย่างให้ศึกษา  จึงเหมาะสำหรับครูอาจารย์ผู้สอนกวีนิพนธ์ในทุกระดับ นิสิต นักศึกษา ตลอดถึงนักเรียนและผู้สนใจ  ควรมีไว้เพื่อความลึกซึ้ง  แม่นยำในความรู้ด้านกวีนิพนธ์ไทย  และนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อรังสรรค์กลั่นกรองงานของตนสืบไป


หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2555
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า