ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

135.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 135.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165561013
จำนวนสินค้า : สินค้าหมด

ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลาง เป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อนำไปฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างการเรียนภาษาทั่วไป ภาษาศาสตร์ศึกษาภาษาตั้งแต่ระบบเสียง คำ ประโยค ความหมาย ประวัติของภาษา การเรียนรู้ภาษา ฯลฯ ความรู้ทางภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆอย่างกว้างขวาง หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนสัทอักษร การวิเคราะห์ภาษาที่ไม่เคยรู้จักและการพิมพ์สัทอักษรด้วยคอมพิวเตอร์

หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ 2555
ผู้แต่ง รศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า