บัตรอวยพร ภาพวาดเกษตร (Pre-Order)

75.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 75.00 บาท
รหัสสินค้า : 2990000008602
จำนวนสินค้า : 88

การสั่งจองสินค้า

บริการจัดส่งฟรี (ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน)

- ขนาด B5 (13.86" x 9.84" )

- พิมพ์ 4 สี 

- กระดาษการ์ดอาร์ด 310 g.

   1 ชุด มี 5 แบบ

- แบบที่ 1 อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ 

- แบบที่ 2 พระพิรุณทรงนาค และหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบที่ 3 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

- แบบที่ 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

- แบบที่ 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (ภาษาอังกฤษ)

ราคาชุดละ 75 บาท

หมายเหตุ  : เริ่มส่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 

การจัดส่งสินค้า

- ลงทะเบียน - ฟรีค่าจัดส่ง ทั่วประเทศลงทะเบียนทั่วประเทศ

รับสินค้าด้วยตัวเองที่ศูนย์หนังสือ - โปรดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ เพื่อยืนยันรับสินค้ารับสินค้าที่ศูนย์หนังสือ

ใช้บริการจัดส่งสินค้าภายใน ม.เกษตร (วิทยาเขตบางเขน) - จัดส่งฟรี โดยศูนย์หนังสือ ม.เกษตรจัดส่งภายใน ม.เกษตร (วิทยาเขตบางเขน)

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า