พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ

85.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 85.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165561648
จำนวนสินค้า : มีสินค้าพร้อมส่ง
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาโดยย่อ

มีเนื้อหาครอบคลุมการทดลองเพื่อยืนยันกฎของเมนเดลโดยใช้แมลงหวี่ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็น การแยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์พันธุประวัติ การผสมพันธุ์สาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนสและการถ่ายทอดลักษณะทางเดียว การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม การตรวจสอบครอสซิงโอเวอร์ในราซอร์ดาเรีย การถ่ายทอดลักษณะปริมาณและพันธุศาสตร์ประชากร ซึ่งจะเป็นประโยน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาพันธุศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป ทำให้เกิดความเข้าใจ เนื้อหาวิชาหลักพันธุศาสตร์ภาคบรรยายมากขึ้น

หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6 ปีที่พิมพ์ 2563
ผู้แต่ง ณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาพันธุ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า