พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ

180.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 180.00 บาท
รหัสสินค้า : 9789749934197
จำนวนสินค้า : 19
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาโดยย่อ

ตำราพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาประชากรและสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ การผสมพันธุ์ในหมู่เครือญาติ อัตราพันธุกรรม และลักษณะกึ่งปริมาณ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณขั้นสูงต่อไป

หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีที่พิมพ์ 2556
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า