พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น

130.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 130.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165561303
จำนวนสินค้า : 16
เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาโดยย่อ

พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น :  เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน กรุป ฟังก์ชันถ่ายแบบของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยน ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ โดเมนของยุคลิดและริงพหุนาม เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีหนังสือไว้อ่านเพิ่มเติมเพราะมีการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญ ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีเฉลยแบบฝึกหัดอยู่ท้ายเล่ม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับครู อาจารย์ที่สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ หรือครูเชี่ยวชาญ


หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2556

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า