หลักการสอบบัญชี (Principles of Auditing)

380.00 บาท
ราคาก่อนรวมภาษี 380.00 บาท
รหัสสินค้า : 9786165880916
จำนวนสินค้า : 8
หนังสือสำนักพิมพ์มก.
ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม 2565
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาวินี จีวะสุวรรณ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้คะแนนและเขียนรีวิวสินค้า